Kotorvaroška Dolina

Obavijest sa Sokoljane i Viševljane

Datum: 27.6.2016.


Poštovani,

Koristimo ovu priliku da još jednom napomenemosve vlasnike nepokretnosti iz Sokolina i Viševica da je pred Republičkim organom uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove Područna jedinica Kotor Varoš u toku postupak pokrenut po prijedlogu Republike Srpske zastupane po Pravobranilaštvu Republike Srpske za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti u svrhu izgradnje regionalnog puta R-413 Kotor Varoš – Mitrovići, dionica Sokoline – Živinice.Opšti interes za izgradnju regionalnog puta utvrđen je Odlukom Vlade Republike Srpske o utvrđivanju opšteg interesa broj:  04/1-012-2-1015/15 od 22.05.2015. godine, a koja je objavljena u «Službenom glasniku Republike Srpske» broj: 42/2015 od 29.05.2015. godine.
Imajući u vidu činjenicu da se većina vlasnika nepokretnosti koja se nalazi u Sokolinama i Viševicama nisu javili u Republički organ uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove PJ Kotor Varoš kako bi ostavili adrese na koje bi se poslali pozivi za učešće u postupku, organ je za potrebe nastavka postupka eksproprijacije angažovao privremenog zastupnika advokata iz Banja Luke koji će zastupati interese stranaka u postupku eksproprijacije do pojavljivanja vlasnika nepokretnosti odnosno njihovog punomoćnika.
Još jednom pozivamo sve vlasnike nepokretnosti koji imaju nepokretnosti u Sokolinama i Viševicama da odu do Područne jedinice Kotor Varoš- raniji katastar (kancelarija broj: 6) i informišu se da li su njihove nepokretnosti predviđene za eksproprijaciju a kako bi učestvovali u postupku i za eksproprisane nepokretnosti dobili novčanu naknadu.
 
S poštovanjem,
                                                                                                                                                        Viktorija Povratak

Izdvojeno

GLASNIK BROJ 138.

Događanja u župi Kotorvaroške doline, ožujak 2024.

Datum: 22.4.2024. Pregledaj PDF

GLASNIK BROJ 137.

Događanja u župi Kotorvaroške doline, prosinac 2023.

Datum: 22.12.2023. Pregledaj PDF

Anketa

Imaju li smisla premještaji svećenika

Slika tjedna

20240501_055654