Kotorvaroška Dolina

Ogrijev za najpotrebije

Datum: 31.1.2011.


svijest o značaju volontiranja za razvoj društva još nije dovoljno razvijenaU okviru projekata Caritasa BK BIH naš župni ured je dobio 3.000 KM za nabavku ogrijeva za starije, same i bolesne, jednom riječju za najpotrebnije. Župnik fra Anto, fra Marko i Gile odmah su se bacili na posao. Taj dan za šest starijih osoba koje žive same i nemaju u blizini nikog od bližnjih da im pomogne iscijepali su i odvezlio grijev. Sreća da je to urađeno prije ovog snijega, jer kako je snijeg pao i kako putovi nisu očišćeni pitanje je kako bi se došlo do kuća.
Vjerujemo da će se kroz ovaj projekat javiti još mladih sa željom da pomognu u rezanju i cijepanju, te odvozu i slaganju drva korisnicima. Kako je u župi realiziran i završen projekat Volontarijata nadamo se da će javiti volonteri jer volontarizam doprinosi razvoju ličnosti mladih ljudi, s jedne strane, a s druge, donosi koristi i samim korisnicima kojima je ta pomoć potrebna i neophodna. Obeshrabruje to što svijest o značaju volontiranja za razvoj društva još nije dovoljno razvijena, a osnovni način za jačanje volontarijata je da se uključe u društvena dešavanja i da se još više radi na edukaciji mladih i općenito svih župljana u zajednici.
Trenutno je nabavljeno 15 m3 ogrijevnog drveta, a u planu je još da se nabave drva koja će zasigurno pomoći samcima, bolesnima i siromašnim obiteljima u ovoj zimi.
U okviru projekata Caritasa BK BIH naš župni ured je dobio 3.000 KM za nabavku ogrijeva za starije, same i bolesne, jednom riječju za najpotrebnije. Župnik fra Anto, fra Marko i Gile odmah su se bacili na posao. Taj dan za šest starijih osoba koje žive same i nemaju u blizini nikog od bližnjih da im pomogne iscijepali su i odvezlio grijev. Sreća da je to urađeno prije ovog snijega, jer kako je snijeg pao i kako putovi nisu očišćeni pitanje je kako bi se došlo do kuća.
Vjerujemo da će se kroz ovaj projekat javiti još mladih sa željom da pomognu u rezanju i cijepanju, te odvozu i slaganju drva korisnicima. Kako je u župi realiziran i završen projekat Volontarijata nadamo se da će javiti volonteri jer volontarizam doprinosi razvoju ličnosti mladih ljudi, s jedne strane, a s druge, donosi koristi i samim korisnicima kojima je ta pomoć potrebna i neophodna. Obeshrabruje to što svijest o značaju volontiranja za razvoj društva još nije dovoljno razvijena, a osnovni način za jačanje volontarijata je da se uključe u društvena dešavanja i da se još više radi na edukaciji mladih i općenito svih župljana u zajednici.
Trenutno je nabavljeno 15 m3 ogrijevnog drveta, a u planu je još da se nabave drva koja će zasigurno pomoći samcima, bolesnima i siromašnim obiteljima u ovoj zimi.
Viki
Povratak

Izdvojeno

GLASNIK BROJ 138.

Događanja u župi Kotorvaroške doline, ožujak 2024.

Datum: 22.4.2024. Pregledaj PDF

GLASNIK BROJ 137.

Događanja u župi Kotorvaroške doline, prosinac 2023.

Datum: 22.12.2023. Pregledaj PDF

Anketa

Imaju li smisla premještaji svećenika

Slika tjedna

facebook_1719766708443_7213224384290145831