Kotorvaroška Dolina

Novi program u župi

Datum: 2.10.2008.


Novi program za mlade u župi

Zahvaljujući Caritasu BK BIH omogućeno nam je provođenje novog programa u našoj župnoj zajednici. Prošle godine proveli smo program Edukacije volontera i nadamo se da je ovaj projekat pokazao i imao svoju svrhu, a da će to biti i u naredno vrijeme.

Projekat protiv ovisnosti mladih zamišljen je tako da bude prikladan interesu i potrebi mladih, a to je problem ovisnosti o drogama. U našoj župnoj zajednici, koliko je nama poznato, takvih problema nema.

Briga za zdravi mladi naraštaj prepuštena je stihiji. Pri tome svi stavljaju naglasak na liječenje ovisnika, pa su mnogi projekti i programi namijenjeni isključivo grupaciji ovisnika, a edukacija o drogama i ovisnostima gotovo je zanemarena.

Međutim, kada čitamo novine, gledamo TV i druga sredstva javnog informiranja uvijek nailazimo na temu droga, nasilje, alkohol... Mladi trebaju naučiti kako se nositi sa problemima na prihvatljiv i efikasan način. Mi želimo prije svega našim mladima ukazati na neke činjenice i naravno poticati ih na kritičko razmišljanje.Želimo mlade usmjeriti na ostvarenje bolje kvalitete življenja od najranije dobi, sprečavanje negativnih pojava u osobnoj, obiteljskoj, ranoj i zabavnoj fazi života, na štetnost uzimanja sredstava ovisnosti - droga,   alkoholnih pića ili drugih sredstava.

Naši mladi su zdravi mladi ljudi i mogu služiti za primjer mnogima, iz tog razloga i želimo raditi na njihovoj još boljoj edukaciji kako bi u sredinama gdje borave, uče, bili na poticaj i pozitivan primjer zdravog i odgovornog življenja.

U narednim mjesecima pokušat ćemo kroz razne susrete, predavanja informirati našu mladež o problemima raznih ovisnosti, prvenstveno droge, da bi oni mogli u školi i van nje prenijeti svoje novostečeno iskustvo na druge.

                                                                                                                             Viki

 
 
Povratak

Izdvojeno

GLASNIK BROJ 134.

Događanja u župi Kotorvaroške doline

Datum: 21.4.2023. Pregledaj PDF

GLASNIK BROJ 133.

Događanja u župi Kotorvaroške doline

Datum: 23.1.2023. Pregledaj PDF

Anketa

Na što ste najviše ponosni vezano za BiH?

Slika tjedna

facebook_1684145565190_7063818480662208151