Kotorvaroška Dolina

Međunarodna konferencija u Sarajevu

Datum: 21.5.2009.
Jaz između siromašnih i bogatih je sve veći, čak su i neki iz srednje klase postali siromašni. Činjenica da smo svi akteri ove krize, a ne samo žrtve

U organizaciji humanitarno-karitativnih organizacija Caritas, Merhamet, Dobrotvor i Benevolencija organizirana je međunarodna konferencija o siromaštvu u našoj zemlji na kojoj je pribivao i župnik fra Pero. Pozdravni govor uputio je kardinal Vinko Puljić i pozvao sve nazočne da svojim radom i životom stave čovjeka u nevolji u centar svoga zanimanja i rada. Ovdje navodim samo neke od tema i predavača jer je 2010 godina obilježena kao evropska godina borbe za smanjenje siromaštva u Europi.

Prof. dr. Zoran Šućur sa Pravnog fakulteta u Zagrebu iznio je predavanje o pokazateljima siromaštva i socijalne isključivosti u Jugoistočnoj Europi i utjecaju trenutne situacije tj. recesije i krize na socijalno stanje u BIH koja spada u zemlju s velikim postotkom siromaštva u odnosu na druge zemlje u okruženju.

G-din Erny Gillen predsjednik Caritasa Europe u Briselu govorio je o iskustvu humanitarno-karitativnih organizacija u aktivnostima smanjenja siromaštva i socijalne isključivosti.

 Prof. dr. Muhamed Dervišbegović iz Sarajeva govorio je o povijesti i nastanku različitih od četiri navedene organizacije i njihove strategije socijalnog uključivanja u projekte i programe naše zemlje.

Gđa Ljerka Marić ispred Vijeća ministara BIH govorila je o strategiji stimulativnog okruženja za razvoj civilnog društva i uključivanja državnih institucija u probleme rješavanja siromaštva i isključivosti.

Sadeta Škaljić iz Ministarstva Pravde BIH održala je predavanje o ulozi sektora za civilno društvo i konkretnije uključivanje u gore navedenu problematiku svih struktura državne i lokalne vlasti.

Većina od predavača naglasilo je da gdje su uzurpirana dobra nekog čovjeka tu je on ugrožen. Potrebno je stvarati civilizaciju ljubavi i međusobne solidarnosti, potrebno je mijenjati javno mnijenje kako bismo poboljšali opću situaciju. Siromaštvo je svuda prisutno i ono je postalo fenomen o kome valja govoriti. Trenutna kriza jest simptom globalizacije i činjenica da je tržište lagalo o svome bogatstvu Jaz između siromašnih i bogatih je sve veći, čak su i neki iz srednje klase postali siromašni. Činjenica da smo svi akteri ove krize, a ne samo žrtve. Ova trenutna krizna situacija je pitanje pravde u politici i valja gledati uvijek naprijed. Mi u BiH moramo prihvatiti situaciju i živjeti s našom prošlošću koja nije nimalo lagana. Mnogi siromašni se sami isključuju iz društva i potrebno je vratiti ih u i uključiti u društvo. Direktor Caritasa Europe ustvrdio je da naša zemlja i Sarajevo mogu postati glavni grad za novu Europu i siromaštvo je potrebno iskorjenjivati, a ne samo smanjiti. Na kraju su pročitane smjernice i zaključci kako bi se izašlo iz postojeće situacije, a navodimo samo neke:

Pravno riješiti status humanitarnih organizacija

Urediti Zakon o volonterskom radu

Igre na sreću moraju biti transparentnije

Humanitarne organizacije osloboditi PDV-a

Uspostaviti veću suradnju s Centrima za socijalni rad

Napraviti i podržati projekte nevladinih organizacija

Poboljšati suradnju vladinog i nevladinog sektora

Socijalnu pomoć urediti prema mjerilima Europske unije

Uspostaviti bolju suradnju između mas medija i nevladinih organizacija

 
PeK Povratak

Izdvojeno

GLASNIK BROJ 138.

Događanja u župi Kotorvaroške doline, ožujak 2024.

Datum: 22.4.2024. Pregledaj PDF

GLASNIK BROJ 137.

Događanja u župi Kotorvaroške doline, prosinac 2023.

Datum: 22.12.2023. Pregledaj PDF

Anketa

Imaju li smisla premještaji svećenika

Slika tjedna

20240501_055654