Kotorvaroška Dolina

Anketiranje mladih

Datum: 5.3.2009.


Ono što brine je činjenica da je preko 50% ispitanika reklo da mogu lako doći do droge

U projektu “Prevencija od ovisnosti mladih u župi Kotor Varoš“ u želji da doznamo koliko su mladi informirani o štetnosti droge, kakav je njihov stav i njihovo mišljenje koji je najbolji način borbe protiv droge sačinili smo anketu.

             Anketa je sadržavala 23 pitanja, a anketirano je 120 mladih starosne dobi od 14-22 godina. Sagledavajući rezultate koje smo dobili ovom anketom ohrabruje činjenica da je većina mladih bliska s roditeljima i većina njih otvoreno u kući razgovara na temu droga. Jedan od prioritetnih zadataka bio bi još veće educiranje jer se vrlo mali broj mladih izjasnio da je prošao edukaciju, radionicu i slično, a 70% ispitanika smatra da je najbolji način borbe protiv droge edukacija koja će se provoditi od osnovne do srednje škole i dalje. Školski preventivni programi bi bili potreba ali da se provode zajedno s nastavnicima i roditeljima. Smatraju da značajnu ulogu imaju i Centri za odvikavanje, a uključivanje djece u sportske klubove radi intenzivnog bavljenja nekim sportom smatraju da povećava rizik skretanja prema uzimanju droga.

            Ono što brine je činjenica da je preko 50% ispitanika reklo da mogu lako doći do droge, a da je najčešće radoznalost i zabava uzrok uzimanja, a vrlo malo misli da je za to razlog obiteljsko neslaganje.

            Iz provedene ankete i njezina rezultata smatramo da je potrebno pronaći način da se radi na još većoj edukaciji kako bi se pronašlo rješenje da se pomogne mladim ljudima da ne dođu u situaciju probati drogu.

                                                                                                                              Viki
Povratak

Izdvojeno

GLASNIK BROJ 138.

Događanja u župi Kotorvaroške doline, ožujak 2024.

Datum: 22.4.2024. Pregledaj PDF

GLASNIK BROJ 137.

Događanja u župi Kotorvaroške doline, prosinac 2023.

Datum: 22.12.2023. Pregledaj PDF

Anketa

Imaju li smisla premještaji svećenika

Slika tjedna

20240501_055654